Bildnachweise

 • Bildverwendung:
  • Pustefix – Christian Schätze
  • Mähdrescher – Christian Schätze
  • Rehbock im Getreide – Christian Schätze
  • Fuchs mit Maus – Stanislav Duben – stock.adobe.com
  • Rein ins Getümmel – Horst Jungen